Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cukierkowaa
13:31
Mam wrażenie, że nasza szansa już minęła.
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa viaseductively seductively
cukierkowaa
13:30
Potrzebuję Ciebie, a nie wspomnień po Tobie.
Reposted frommefir mefir viaseductively seductively
cukierkowaa
13:30
Nigdy mu nie powiem , że kochałam go bardziej niż na to zasługiwał .
Reposted fromseductively seductively
cukierkowaa
13:29

jak chcesz się pobawić ludźmi, to sobie kurwa w simsy zagraj.

— może razem zagramy
cukierkowaa
13:29
cukierkowaa
13:29
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
cukierkowaa
13:28


Reposted fromirmelin irmelin viagoraca-czekolada goraca-czekolada
cukierkowaa
13:27
- ja śpię od ściany.
- nie kochanie, śpisz w moich ramionach
cukierkowaa
13:27
cukierkowaa
13:27
cukierkowaa
13:19
Jeżeli zginę znajdźcie mi żonę i powiedzcie jej, że ją kocham!
— Sid, Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów
Reposted fromreksi0 reksi0 viagoraca-czekolada goraca-czekolada
cukierkowaa
13:17
0553 87e2
uśmiech! przecież jest lipiec i wszystko może się zdarzyć :)
cukierkowaa
13:17
6390 2462 420
Reposted fromhearted hearted viagoraca-czekolada goraca-czekolada
cukierkowaa
13:15
cukierkowaa
13:13
0294 d144 420
Reposted fromplatoon platoon viagoraca-czekolada goraca-czekolada
cukierkowaa
13:13
cukierkowaa
13:09
9611 303b 420
cukierkowaa
13:07
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— "Dżuma" Albert Camus
cukierkowaa
13:04
Jeśli chłopak pierwszy mówi, że kocha to znaczy, że tak jest
Reposted fromcherryup cherryup viamishasta mishasta
cukierkowaa
13:03
9427 5b4c 420
Reposted fromanthime anthime viamishasta mishasta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl